Tahıl Nasıl Toprakta Yetişir?

Tahıl; buğday, yulaf, mısır, pirinç gibi besin öğelerinin genel adıdır. Türkiye’ye özgü bir adlandırmadır. En çok kullanılan, işlenen besin öğeleri tahıllardır. Birçok besine dönüşüyor olması ve birçok yemeğin içinde kullanılabiliyor olması en çok kullanılmasının sebeplerindendir. Aynı zamanda üretmesi de oldukça kolay ve makineleşmeye açık bir alan olduğu için de fazlaca ekilip biçiliyor. Anadolu’da da birçok evi geçindiren nesillerdir süre gelen tahıl üretimi oldukça fazla. Kalite olarak en iyi tahılları üretebildiğimiz için yeni üretim yapacakların yerli tohum tercih etmelerinde fayda var. Hem maliyetinin az oluşu hem de güvenilir ilaçsız tohumların ülkemizde var oluşu üreticiler için oldukça avantajlı bir durumdur.

Tahılların Yetişme Özellikleri

Sürülmüş düzgün yapıdaki toprağa tohumlarınızı serpin. Daha sonra üstlerini toprak ile örtün.

İlkbaharda toprağa ekilen tahıl tohumları filizlenme ve büyüme aşamasında olduğu için dikkatle sulanmalıdır. Tahılların bu dönemde fazlasıyla suya ihtiyacı vardır. Baharda yeteri kadar sulanan tahıllar daha iri taneli olurlar ve dolayısıyla verimleri artar. Yaz mevsiminde de sıcak havaya ihtiyacı olan tahıllar bu sebeplerle en çok kurak iklim bölgelerinde yetiştirilir. Ekilecek toprağın sürülmesi önemlidir. Düzenli olarak tahıl ekimi yapılacaksa toprağı nadasa bırakmak ürünlerin kalitesini ve verimini arttırır. Nadas topraktan ürünü hasat ettikten sonra bir yıl ekim yapılmayıp dinlendirilmesidir. Toprağın verimini arttırmak için gübreleme yapmak gerekir.

Tahıl Ürünleri Nerelerde Kullanılır?

Unlu mamullerin yapımında, bira yapımında, hayvan yemlerinde, kahvaltılık gevreklerde, bitkisel yağ yapımında, nişasta ve un yapımında ve tabi ki besin maddesi olarak sofralarda tahıl ürünlerinden faydalanılır.

Tahıl Ürünlerinin Yetişme Alanları

Çavdar, yulaf, darı, arpa ve buğday gibi ürünler kurak yerlerde yetişmeye elverişli olduğundan İç Anadolu ve çevresinde yetişmeye uygundur. Pirinç sulak yerlerde yetiştiği için çoğunluğu Karadeniz bölgesinde olmak üzere Marmara bölgesinde de yetiştirilir. Mısır toprağın nemli olmasını sevdiği için Karadeniz, Marmara ve Akdeniz de yetişir. Tahıl ürünleri Türkiye’nin neredeyse tamamında yetişebilir ancak bu üretimler hane halkı için yapılan ekimlerdir. Ülke ve ticaret bazında yukarıdaki alanları sayılır.